रक्तमाला मन्दिरमा फुलपाति बढ़ाई कार्यक्रमको तयारी पुरा