कमलामाई नगरपालिकाले रानीबास स्वास्थ्य चौकीलाई ‘ख’ वर्गको एम्बुलेन्स हस्तान्तरण