तामाङ दुखको गित

बिदेशमा जाने युवाहरुको बिग्रने बैवाहिक सम्बन्धका कारण अधुरो रहने मायाको वास्तविक कथा उठान गरिएको दुखको गित हो